HCDPC Detelina 
Присъедини се към нас в  Facebook Български | Join us 

HCDPC Detelina - Closed


Address ul. Vazrozhdenets, municipaliry Shumen, region Shumen Email
Website http://milostiv.org/250 Phone 054/ 86 99 58; 054/ 86 52 71
DirectorLyubomir Pashov See on the map bgmaps.com
Capacity35
Information

ИСТОРИЯ

Обществени грижи за бедните деца и сираците в град Шумен се полагат от 1927 година. Тогава по инициатива на делегатката на Международния съюз за закрила на децата, госпожица Франт се създават безплатни ученически трапезарии.

Избран е комитет от 7 души – видни шуменци, който си поставя задачата за откриване на дневен детски дом, финансиран изключително от частни дарения и помощи. Настоятелството открива детски ясли и сиропиталище в града.

На 15.05.1936 г. започва да функционира сиропиталище, като в него се настаняват децата, които не са осиновени. След създаването на Варненска област в сиропиталището се настаняват и деца от Варненско и сиропиталището става областно. В него се приемат само кръгли сираци.

След Втората световна война сиропиталището се преустройва в общежитие за деца – сираци от войната. Първоначално в Дома са настанени 55 деца от различна възраст и пол. През 1949/1950 г. броят на настанените деца се увеличава на 80.

На 05.09.1953 г. домът се преобразува в Дом за средношколки – само девойки с капацитет 70 възпитанички.

До 1986 г. около 1100 деца без родители намират подслон и нормални условия за живот в дома.

През 1990 г. институцията се премества в нова сграда. За първи път спалните помещения и занималните са събрани на едно място. Условията са: апартаменти с по 2 стаи със санитарен възел.

Сменен е и статутът на дома – от Дом за средношколки на Дом за деца и юноши.

НАСТОЯЩЕ

Днес Домът за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи (ДОВДЛРГ) “Детелина” гр. Шумен е обслужващо звено на българското Министерство на образованието и науката. Намира се в подножието на красива горска местност - Шуменското плато.

В Дома се отглеждат и възпитават деца от І до ХІІ клас, момчета и момичета на възраст от 7 до 18 г. С цел интегрирането на умствено изостанали деца в дома се отглеждат и възпитаници на специализираното Помощно училище.

Дом “Детелина” се помещава в красива съвременна сграда, пригодена за живеене в самостоятелни групи със самостоятелни входове. Всяка група разполага със следните помещения: съвременна трапезария, дневна, спални помещения /две стаи със самостоятелен санитарен възел/. Всяко дете има самостоятелен шкаф за дрехи и лични вещи. Екипите от възпитатели разполагат с добри офиси. Всички битови дейности отнасящи се до храненето, хигиената, подготовката за училище и почивката се организират в пространството на групата.

От 01.11.2002 г. колективът на Дома работи по проект “Интернатът – път към семейството”. Моделът, който е приет за водещ е заимстван от практиката на социалните домове в Холандия и други водещи европейски страни.

Сформирани са три сектора и три екипа персонал:
І-ви сектор - се отглеждат и възпитават деца от І до ІV клас и деца учащи се в Помощно училище;
ІІ-ри сектор - се отглеждат и възпитават момчета от V до ХІІ клас;
ІІІ сектор - момичета от V до ХІІ клас.

Обособяването на отделни сектори бе предпоставка за самостоятелен избор на начин на живот и управление, развиване на дейности съобразени с желанията и насоките за развитие на възпитаниците.

Секторите разполагат с телевизори, аудио и видео техника, миялни машини, ел. печки, прахосмукачки, ютии, бойлери. А през 2000 г. в дома е имало само един телевизионен приемник в голямо помещение за 100 деца.

Описаните условия са близки до семейната среда. Спомагат за възпитание на чувство за отговорност, за опазване на материалната база. Създадени са условия за придобиване на умения и навици у възпитаниците, нужни за бъдещият им самостоятелен живот.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРОЙ – ДЕЦА И ПЕРСОНАЛ:

2004 – 2005 учебна година В началото на учебната 2004 година са 76 деца, към настоящия момент - 67 деца. От тях: 30 момичета и 37 момчета, които са разпределени в три сектора, на три отделни етажа.
директор – 1;
педагогически персонал – възпитатели - 10 ;
непедагогически персонал – 11.
External links for more information
Map


Last update on 22.08.2015


Copyright © 2011-2019 milostiv.org