Закриват се още две специализирани институции за деца | milostiv.org 
Присъедини се към нас в Facebook Български | Join us 

Закриват се още две специализирани институции за деца

22.07.2014

Закриват се още две специализирани институции за децаОт началото на август 2014 г. се закрива Домът за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) от 7 до 18/20-годишна възраст „Калина", с. Стърмен, община Бяла, област Русе. От септември 2014 г. ще преустанови дейността си и ДДЛРГ „Надежда" в Русе, в който са настанени деца от 3 до 7-годишна възраст.

Закриването на домовете е планиран процес - в съответствие с приоритетите на Националната стратегия «Визия за деинституционализацията на децата в Република България» и стратегията за развитие на социалните услуги в област Русе. Неговото осъществяване обединява усилията на държавните институции и гражданския сектор. То е резултат от екипната работа на дирекциите „Социално подпомагане" в Бяла и Русе, Регионалната дирекция за социално подпомагане - Русе, община Бяла, община Русе и други заинтересовани страни.

По процедурата за закриване на двата дома е изразено и положително становище от Държавната агенция за закрила на детето. Координирането и контролът на цялостната дейност са извършвани при спазване най-добрия интерес на децата и младежите. Предпоставка за успешната реализация на закриването са изградените социални услуги в общността и развитието на приемната грижа в общините Бяла и Русе.

От началото на 2014 г. до момента в страната са закрити 5 специализирани институции за деца. През 2013 г. закритите институции са 14, през 2012 г. - 5, а през 2011 г. - 2.


Споделете с нас добрина - ваша или на ваш познат и ние ще я разкажем на страниците на Милостив, за да вдъхновим и други добротворци.

News

Search

News type

 1. All
 2. Appeal for help
 3. Charity event
 4. I want to help
 5. Inspiring news

Categories

 1. All
 2. Orphans
 3. Children with disablities
 4. Disabled people
 5. Old people
 6. Poorhouse
 7. Communal kitchen
 8. People in need
 9. Medical treatment
 10. Prisoners
 11. Refugеes
 12. Orthodox churches
 13. Alcoholics and drug addicts
 14. Other

Type

 1. All
 2. Books
 3. Medical treatment
 4. Blood donation
 5. Toys
 6. Medicine
 7. Clothing and shoes
 8. Food
 9. Furnitures
 10. Electric appliance
 11. Financial assistance
 12. Social events
 13. Courses and teaching
 14. Voluntery labour
 15. Labour against payment
 16. Accommodation
 17. Culture
 18. Competitions

Shall all news

Copyright © 2011-2020 milostiv.org
airbgstat.info