Присъедини се към нас в Facebook Български | Join us 

Да подкрепим затворници да се променят и да придобият вяра, надежда и любов

26.06.2015

Да подкрепим затворници да се променят и да придобият вяра, надежда и любов„В тъмница бях и Ме споходихте... доколкото сте сторили това на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили.“ (Мат. 25:36, 40)

Независимата обществена организация "ДРУЖЕСТВО ЗА РЕЛИГИОЗНА И ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА" (ДРОПЛС) - част от международната асоциация „Prison Fellowship International“ призовава православните християни да се включат в благовестието в затвора, като станат доброволци на Дружеството по програмата "Пътешествието на затворника".

Програмата е посветена на разпространението на благовестието за Спасителя. В сърцевината й е курсът върху Евангелието от Марк, който запознава лишените от свобода с Иисус Христос – невинния Затворник - преследван, арестуван, съден и осъден на смърт. Целта на курса е участниците в него да добият базово познание (според евангелския текст) за това кой е Иисус Христос, защо е дошъл на този свят и какво е значението на Неговото идване за всеки човек.

Доброволците имат възможността да помогнат, преподавайки знание отвъд престъплението и наказанието, за да се постигне осъзната промяна в отношението на закононарушителите към предишното им престъпно поведение, както и към настоящия им живот в затвора (за някои присъдите са доживотни) или към бъдещия им живот извън неговите стени. Положителна промяна може да се постигне и в обществото - към настоящите и бившите затворници, за да има възстановяване на взаимоотношенията, повредени поради престъплението.

Курсът върху Евангелието от Марк се състои от 8 урока, провеждани от двама доброволци на Дружеството с малка група от 10 затворници. С използването на доказано ефективни методи на улеснено обучение и самообучение се постига “Евангелието да разкрие Евангелието”, като по пътя на самостоятелната работа с евангелския текст затворниците осъзнават вредата от престъплението, връзката между покаянието и прошката и важността на помирението. Изискванията към доброволците са да преминат еднодневно обучение и да могат да посетят затвора 8 пъти в осем последователни седмици, за да проведат самия курс заедно с колега доброволец/доброволка. Не е задължително доброволците да имат богословско образование и няма ограничения за тяхната възраст и пол.

Проектът стартира през април 2015 г. и продължава 3 години. Проведени са 3 обучения на доброволци в София (в Софийска св. митрополия) и по едно във Враца и Стара Загора. Следващото обучение на доброволци ще се проведе на 4 юли 2015 г., като желаещите да се включат като доброволци трябва да се запишат на сайта на ДРОПЛС http://pfbulgaria.org/the-prisoners-journey/, където има специална форма за записване.

Нека помогнем на затворниците да се срещнат с Бога и да намерят пътя към православния духовник, служащ в техния затвор, за да имат правилно по-нататъшно духовно ръководство и подкрепа. Да помогнем на нашите братя, които са в беда, да ги подкрепим в желанието им да се променят, за да придобият истинска вяра, надежда и любов и да се преобразят - за нов живот и вечно спасение в Христа!

News

Search

News type

 1. All
 2. Appeal for help
 3. Charity event
 4. I want to help
 5. Inspiring news

Categories

 1. All
 2. Orphans
 3. Children with disablities
 4. Disabled people
 5. Old people
 6. Poorhouse
 7. Communal kitchen
 8. People in need
 9. Medical treatment
 10. Prisoners
 11. Refugеes
 12. Orthodox churches
 13. Alcoholics and drug addicts
 14. Other

Type

 1. All
 2. Books
 3. Medical treatment
 4. Blood donation
 5. Toys
 6. Medicine
 7. Clothing and shoes
 8. Food
 9. Furnitures
 10. Electric appliance
 11. Financial assistance
 12. Social events
 13. Courses and teaching
 14. Voluntery labour
 15. Labour against payment
 16. Accommodation
 17. Culture
 18. Competitions

Shall all news

Copyright © 2011-2022 milostiv.org
dgamalova