150 социално слаби с топъл обяд и патронажна грижа в Харманли | milostiv.org 
Присъедини се към нас в Facebook Български | Join us 

150 социално слаби с топъл обяд и патронажна грижа в Харманли

31.10.2019

150 социално слаби с топъл обяд и патронажна грижа в ХарманлиОбщина Харманли ще продължи да предоставя топъл обяд на 150 социално слаби в целия регион и през следващата година, съобщават от кметството.

Съвместно с Агенция за социално подпомагане, общината продължава и програмите „Личен и Социален асистент“ и „Домашен помощник“. В най-скоро време ще отвори врати и Дневният център за деца и младежи с увреждания. Социалната услуга ще се предоставя с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 за консултативна грижа за представителите на целевата група деца и младежи с увреждания и техните семейства. Центърът ще осигури целодневни, полудневни и почасови услуги в специализирана среда. Става въпрос за информиране и консултиране, дневна грижа, терапия и рехабилитация, обучение за придобиване на умения, подкрепа за придобиване на трудови умения и други, според индивидуалните потребности на потребителите.

Предвижда се извършване на подбор и наемане на специалисти, имащи различен профил на компетентност. Съставът на персонала ще включва ръководител, социални работници, педагози, психолози, трудотерапевт, рехабилитатор, логопед, медицинска сестра, детегледачи, шофьор и хигиенист.

През октомври общината стартира проекта „Партонажна грижа“, който вече предоставя социална услуга за лица с увреждания на възраст над 18 г., възрастни хора над 65 години, такива с валидно експертно решение на ТЕЛК или с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравна грижа, както и хора претърпели оперативна интервенция и след хоспитализация. Те ще могат да получат социална, здравна и психологическа подкрепа у дома в зависимост от своята индивидуална потребност. 65 души ще се възползват от 10 домашни помощници и 2 медицински сестри в домовете си, за да им помагат да се справят в ежедневните грижи. С цел предоставяне на качествени, интегрирани, мобилни, здравно-социални услуги е закупен нов автомобил, с който се осигурява достъп на нуждаещите се лица, живеещи в отдалечени населени места в община Харманли, където рискът от лошо качество на живот и институционализация е по-висок.обяд и патронажна грижа в Харманли.


Споделете с нас добрина - ваша или на ваш познат и ние ще я разкажем на страниците на Милостив, за да вдъхновим и други добротворци.

News

Search

News type

 1. All
 2. Appeal for help
 3. Charity event
 4. I want to help
 5. Inspiring news

Categories

 1. All
 2. Orphans
 3. Children with disablities
 4. Disabled people
 5. Old people
 6. Poorhouse
 7. Communal kitchen
 8. People in need
 9. Medical treatment
 10. Prisoners
 11. Refugеes
 12. Orthodox churches
 13. Alcoholics and drug addicts
 14. Other

Type

 1. All
 2. Books
 3. Medical treatment
 4. Blood donation
 5. Toys
 6. Medicine
 7. Clothing and shoes
 8. Food
 9. Furnitures
 10. Electric appliance
 11. Financial assistance
 12. Social events
 13. Courses and teaching
 14. Voluntery labour
 15. Labour against payment
 16. Accommodation
 17. Culture
 18. Competitions

Shall all news

Copyright © 2011-2020 milostiv.org
airbgstat.info