Присъедини се към нас в Facebook Български | Join us 

Фонд за стипендии „Св. Евтимий, патриарх Търновски”

28.02.2014

Фонд за стипендии „Св. Евтимий, патриарх Търновски”Православният богословски факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” беше създаден през 1990 г., непосредствено след падането на атеистичния режим. Оттогава до сега той успешно изпълнява предназначението си – да обучава в православната вяра своите възпитаници, а дипломиралите се от тях да бъдат полезни на Църквата и обществото. Целият период на развитието му беше изключително труден поради видимата и невидимата съпротива срещу неговото съществуване – резултат от отминалото атеистично наследство. Въпреки това, с Божията помощ, Православният богословски факултет успя да създаде добър колектив от преподаватели и административни служители като неделима част от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий.”

Междувременно финансовата криза удари основният субект в ПБФ – студентите. Много от тях спряха да се обучават поради финансови затруднения. Поради това през 2012 г. в Православния богословски факултет беше учреден Фонд за стипендии „Св. Евтимий, патриарх Търновски”. Това е нашият отговор на нарастващата загриженост на нашите бъдещи студенти и техните родители от увеличаващите се разходи на висшето образование и от задълбочаващите се социални проблеми.
Ръководството на Фонда се стреми да мотивира студентите, които отговарят на всички изисквания за стипендия и показват отлични учебни резултати. За да реализира своето намерение, Фондът понастоящем осигурява четири вида стипендии:
1. Академична стипендия.
2. Финансова помощ за покриване на студентските такси.
3. Финансова помощ за покриване на част от техните такси за общежитие.
4. Стипендии за обучение по чужди езици.

Всички членове на преподавателския състав на ПБФ са включени лично в инициативата, като всеки допринася според възможностите си. Изразходването на събраните финансови средства ще бъде стриктно контролирано от специално назначена Контролна комисия.
На всеки дарител ще бъде издавано Удостоверение за дарение съгласно законите на Република България, като цялата информация ще бъде публично достъпна чрез уеб страницата на Православния богословски факултет: http://pbfvt.pravoslavie.bg/ (с изключение на случаите, когато анонимността е изисквана от дарителя).

Можете да направите своето дарение плащайки сумата в следната банкова сметка:
Фондация Покров Богородичен
IBAN: BG12 RZBB 9155 1067 0922 00
BIC: RZBBBGSF
Райфайзенбанк, България ЕАД
Фонд за стипендии „Св. Евтимий, патриарх Търновски”

News

Search

News type

 1. All
 2. Appeal for help
 3. Charity event
 4. I want to help
 5. Inspiring news

Categories

 1. All
 2. Orphans
 3. Children with disablities
 4. Disabled people
 5. Old people
 6. Poorhouse
 7. Communal kitchen
 8. People in need
 9. Medical treatment
 10. Prisoners
 11. Refugеes
 12. Orthodox churches
 13. Alcoholics and drug addicts
 14. Other

Type

 1. All
 2. Books
 3. Medical treatment
 4. Blood donation
 5. Toys
 6. Medicine
 7. Clothing and shoes
 8. Food
 9. Furnitures
 10. Electric appliance
 11. Financial assistance
 12. Social events
 13. Courses and teaching
 14. Voluntery labour
 15. Labour against payment
 16. Accommodation
 17. Culture
 18. Competitions

Shall all news

Copyright © 2011-2021 milostiv.org
dgamalova