Присъедини се към нас в Facebook Български | Join us 

Нови идеи за социална дейност в Църквата бяха предложени на семинар в Богословския факултет на СУ

23.06.2014

Нови идеи за социална дейност в Църквата бяха предложени на семинар в Богословския факултет на СУДнес в Богословския факултет на СУ се проведе семинар на тема „Социално-милосърдна дейност на БПЦ”, който обобщи работата на едногодишния проект „Развитие чрез социално включване”. Проектът беше осъществен от Фондация за регионално развитие и Асоциация „Василиада” (Румъния) в партньорство с Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и с подкрепата на представители на Св. Синод на БПЦ.

Завършилият проект беше насочен към свещенослужители и представители на Българската и Румънската православна църква, както и към църковни неправителствени организации, подпомагащи социалната дейност на Църквата. Целта му беше да даде възможности за укрепване и развитие на социалната дейност на Църквата чрез анализ и въвеждане на добри социални практики в тази област от страната и чужбина.

Семинарът събра специалисти от Румънската православна църква в областта на социално-милосърдното дело, свещеници от БПЦ, хора от неправителствени организации, занимаващи се със социална дейност, богослови. Форумът трябваше да открие Варненският и Великопреславски митр. Йоан, който обаче се върна в епархията си заради бедствието, сполетяло североизточна България. Вместо него участниците бяха приветствани от ставрофор. ик. Ангел Ангелов, протосингел на Софийска митрополия. Той обърна внимание на факта, че социалната дейност в нашата Църква все още не е на необходимото равнище. Свещеникът очерта рамките на социално-милосърдната дейност: тя е грижата за ония, които са онеправдани и имат нужда от любов и подкрепа, но в същото време не трябва да се забравя, каква е главната цел на църковното служение – св. Литургия.

Най-голям интерес сред българските участници в семинара предизвика изказването на зам.-министъра на труда и социалната политика г-жа Росица Янкова, която очерта възможностите за финансиране на църковни проекти по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и най-вече готовността на г-жа Янкова да консултира и подпомогне всяка идея на църковните настоятелства за социална дейност. Зам.-министърът отбеляза, кои са приоритетите на програмата: ограничаване и преодоляване на бедността, социално включване, интегриране на ромите, подобряване на достъпа до заетост, достъп до образование, повишаване на качеството на живот на най-бедните слоеве, повишаване на достъпа до здравни, социални и образователни услуги. Както отбеляза и г-жа Янкова, това са именно сферите на обгрижване и на БПЦ. Зам.-министърът увери, че министерството е отворено за сътрудничество с БПЦ и неговите поделения, защото свещениците и работещите към енориите са запознати с конкретните потребности на хората в нужда. Тя обеща пълно съдействие на тези, които се обърнат към нея и екипа й с конкретни предложения.

Не по-малък интерес предизвика разказът за социалната дейност, която развива Румънската православна църква. На семинара беше представена работата на една от организациите – Асоциация „Василиада”, която действа на територията на архиепископия Крайова в митрополия Олтения. Лично председателят на „Василиада” о. Адриан Станулика разказа за принципите, на които асоциацията е основана, за нейната история и съвременна дейност. О. Адриан подчерта, че социално-милосърдната дейност в основата си е изпълнение на думите на Христос да обичаме и служим на нашите ближни. Свещеникът разказа, че социалната дейност в Румънската православна църква не е прекъсвана дори по време на комунизма, но след падането му тя се е активизирала много. В годините на демокрация е постигнато сътрудничество между Църква и държава в предоставяне на социални услуги в Румъния. Социалната дейност в Румънската православна църква се развива в две направления: социална дейност в рамките на самата църковна структура и чрез неправителствени организации, които работят с благословението на Църквата. В момента в Румънската православна църква има над 700 социални институции, собственост на Църквата. Това са центрове за деца, домове за възрастни хора, за хора с увреждания, хосписи. Над 90 000 души се ползват от социалната дейност на Църквата. Реално тези хора са много повече от отбелязаните в статистиката, казва о. Адриан. Особено внимание Църквата обръща на неправителствените организации, които под нейно ръководство предлагат социални услуги. Тези организации имат по-гъвкава структура в сравнение с църковните, имат повече възможности за финансиране, наемат професионално подготвени кадри.

Каква е разликата между социалните услуги предлагани от държавата и от Църквата? Любовта и грижата е това, което ни различава от държавните служители, категоричен е о. Адриан. Както и самият Христос отбелязва, любовта ще е тази, която ще отличава Христовите последователи. Хората, които срещат трудности в ежедневието си, имат потребност не само от социални услуги, но и от любов, а само Църквата може да предложи и двете.

След това участниците в семинара бяха запознати с конкретните дейности на асоциация „Василиада” от нейния изпълнителен директор Сорин Бобок. Той разказа, че организацията действа под патронажа на архиепископ Ириней. „Василиада” е само една от многото подобни организации в Румъния. Тя действа в югозападната част на страната, на територията на гр. Крайова и областта. В момента разполага със 7 социални центъра – 4 за деца, един за бездомни, един за хора с увреждания, един за социално включване. Асоциация „Василиада” има над 3 000 бенефициенти, които се ползват от нейните социални услуги, 37 работници на щат, 81 доброволци.

Сорин Бобок разказа подробно за всеки един от социалните центрове и начините на тяхното финансиране. Стана ясно, че асоциация „Василиада” набира средства по различни начини: чрез дарители от чужбина, европейски проекти, както и финансиране от митрополията. Там, където дарителските средства не достигат, митрополията финансира дейностите, за да не спира проектът.

След представянето на румънския опит участниците в семинара видяха филма „Блажени милостивите”, направен в рамките на проекта „Развитие чрез социално включване”. В него се разказва за социалните дейности на Румънската и Българската църква. Родната църква беше представена само от дейността на центъра за рехабилитация на наркозависими към храм „Св. цар Борис” във варненския квартал „Аспарухово” и неделното училище за трудночуващи деца в столичния храм „Св. Кирил и Методий”. Румънската страна беше представена чрез различните дейности на асоциация „Василиада”.

В рамките на проекта е отпечатана и книга с примери от социалната дейност на Православната църква (от България и Румъния), на Римокатолическата църква и на някои протестантски църкви.

Следобед участниците в семинара се запознаха по-подробно със социалната дейност на БПЦ. В хода на дискусията се оформи идея да се изпратят предложения до Св. Синод на БПЦ за социални дейности, основани на Споразумението между Българската православна църква и Министерството на труда и социалната политика. До дни ще излезе и комюнике на семинара, в което ще бъдат обединени предложенията за структура и развитие на социалните дейности в рамките на БПЦ.


Споделете с нас добрина - ваша или на ваш познат и ние ще я разкажем на страниците на Милостив, за да вдъхновим и други добротворци.

News

Search

News type

 1. All
 2. Appeal for help
 3. Charity event
 4. I want to help
 5. Inspiring news

Categories

 1. All
 2. Orphans
 3. Children with disablities
 4. Disabled people
 5. Old people
 6. Poorhouse
 7. Communal kitchen
 8. People in need
 9. Medical treatment
 10. Prisoners
 11. Refugеes
 12. Orthodox churches
 13. Alcoholics and drug addicts
 14. Other

Type

 1. All
 2. Books
 3. Medical treatment
 4. Blood donation
 5. Toys
 6. Medicine
 7. Clothing and shoes
 8. Food
 9. Furnitures
 10. Electric appliance
 11. Financial assistance
 12. Social events
 13. Courses and teaching
 14. Voluntery labour
 15. Labour against payment
 16. Accommodation
 17. Culture
 18. Competitions

Shall all news

Copyright © 2011-2023 milostiv.org
dgamalova