Присъедини се към нас в Facebook Български | Join us 

Стипендии за ученици в приемни семейства

25.01.2015

Стипендии за ученици в приемни семействаФондация „Помощ за благотворителността в България“ и Националната асоциация за приемна грижа започват инициативата „Продължи“, която има за цел да подкрепи ученици в приемни семейства с месечни стипендии за доброто им представяне в училище.

Период на провеждане на инициативата: февруари – юни 2015 година

Произход на финансирането: Частно финансиране от дарител

Приемната грижа и децата

Всяка година повече от 2000 деца се изоставят от родителите си. Държавната политика е насочена към това изоставените деца да не бъдат настанявани в социални домове, а в приемни семейства.

Инициативата „Продължи“

Инициативата „Продължи“ има за цел да подкрепи и стимулира ученици в приемни семейства да продължат успешното си представяне в училище. В рамките на периода февруари – юни 2015 година 10 ученици ще получават месечна стипендия в размер на 50,00 лева (петдесет лева).

Стипендии ще се отпускат на ученици, които посещават редовно училище, настанени са в приемни семейства, учещи от 7 до 11 клас, с минимален успех Много добър (5) и допуснати максимум 5 неизвинени отсъствия за първия срок на учебната 2014-2015 година.

Начин за кандидатстване

Кандидатстването се извършва през сайта на Националната асоциация за приемна грижа. Кандидатстването става с формуляр за кандидатстване, който е публикуван на страницата на Националната асоциация за приемна грижа (www.napg.eu). Към него трябва да се приложи сканирана служебна бележка от училището за средния успех и отсъствията за първия учебен срок. Представянето на допълнителни дипломи, сертификати и свидетелства за определени постижения на ученика увеличават шанса за класиране за стипендия.

Документи за кандидатстване

1) Служебна бележка от училището за средния успех и неизвинените отсъствия за първия учебен срок на учебната 2014/2015 година
2) Предимство ще имат онези ученици, които представят сертификати, грамоти и други признания за постигнати успехи и постижения

Краен срок за кандидатстване: 15.02.2015 г., неделя.

News

Search

News type

 1. All
 2. Appeal for help
 3. Charity event
 4. I want to help
 5. Inspiring news

Categories

 1. All
 2. Orphans
 3. Children with disablities
 4. Disabled people
 5. Old people
 6. Poorhouse
 7. Communal kitchen
 8. People in need
 9. Medical treatment
 10. Prisoners
 11. Refugеes
 12. Orthodox churches
 13. Alcoholics and drug addicts
 14. Other

Type

 1. All
 2. Books
 3. Medical treatment
 4. Blood donation
 5. Toys
 6. Medicine
 7. Clothing and shoes
 8. Food
 9. Furnitures
 10. Electric appliance
 11. Financial assistance
 12. Social events
 13. Courses and teaching
 14. Voluntery labour
 15. Labour against payment
 16. Accommodation
 17. Culture
 18. Competitions

Shall all news

Copyright © 2011-2020 milostiv.org
airbgstat.info