Присъедини се към нас в Facebook Български | Join us 

От 25 август 2020-а започна кандидатстването за нови социални услуги за възрастни и хора с увреждания

28.08.2020

От 25 август 2020-а започна кандидатстването за нови социални услуги за възрастни и хора с уврежданияОткриха процедурата за кандидатстване за „Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания“ на ОП „РЧР“. Това е вторият етап, който е за предоставянето на нови услуги. За него могат да кандидатстват общините, които изградиха нова инфраструктура, за да предложат социални услуги. Сред тях са Русе, Троян, Хасково, Шумен, Велики Преслав, Нови Пазар, Сливен, Враца, Провадия, Казанлък, Струмяни.

Основната цел е хората с увреждания и възрастните, които не са в състояние да се обслужват сами, да бъдат изведени от специализираните институции.

От социалното министерство съобщават, че очакват след приключването на проекта близо 1200 души да използват услугите на шест дневни центъра за подкрепа на хора с различна форма на деменция и близките им и други 65 центъра за грижа за възрастни и за хора с увреждания. Центровете са в цялата страна и са създадени със средства на ОП „Региони в растеж“.

Схемата се допълва и с други мерки, които ще бъдат финансирани по плана за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

Това е начин представителите на тези изключително уязвими групи в обществото да получат реални шансове за независим живот, като им бъдат предоставяни качествени и достъпни услуги, които са съобразени с потребностите им. Особено важно е, че става дума за дългосрочна подкрепа, а не за еднократна помощ, която в повечето случаи просто решава конкретен проблем, но не дава възможност за сигурно бъдеще.

Извеждането на хората с различни форми на деменция, психични разстройства, умствена изостаналост и на възрастни, които не могат да се грижат сами за себе си, от институциите е важна стъпка, към която трябва да се подходи с внимание и прецизност. Много важни са екипите, които ще бъдат подбрани и тяхната подготовка, защото те са в основата на бързата адаптация на мъжете и жените, които ще ползват услугите, но и на качеството на помощта, която ще получават.

Бюджетът е 20 000 000 лв., от които 3 000 000 е националното съфинансиране, а останалите са европейски средства. Общините ще трябва да използват отпуснатия им финансов ресурс за наемането, обучението и възнаграждението на персонала и за обзавеждането на новите центрове.

Първият етап от проекта беше посветен на подготовката на услугите, извеждането на хората от институциите, оценка на потребностите им. За това отговаряше Агенцията за социално подпомагане.

Сегашният втори етап е за общините и финансирането на тези общо 71 центъра.

От МТСП припомнят още, че според приетата преди шест година Стратегия за дългосрочна грижа, е много важно да бъде създадена мрежа от качествени и достъпни услуги, чрез които хората да бъдат изведени. Според документа в следващите 20 години трябва да бъдат закрити всички функционално остарели, но и неотговарящи на нуждите на различните целеви групи институции за възрастни и за хора с увреждания. Затова и сред приоритетите са не само деинституционализацията, но и предлагането на развити услуги в дома и подкрепа на семействата. Особено важна е връзката между здравните и социалните услуги, развитието на иновативни междусекторни услуги и интегрираният подход при създаването им. Сериозно внимание се обръща още и към грижите за семействата на хората от уязвимите групи.


Споделете с нас добрина - ваша или на ваш познат и ние ще я разкажем на страниците на Милостив, за да вдъхновим и други добротворци.

News

Search

News type

 1. All
 2. Appeal for help
 3. Charity event
 4. I want to help
 5. Inspiring news

Categories

 1. All
 2. Orphans
 3. Children with disablities
 4. Disabled people
 5. Old people
 6. Poorhouse
 7. Communal kitchen
 8. People in need
 9. Medical treatment
 10. Prisoners
 11. Refugеes
 12. Orthodox churches
 13. Alcoholics and drug addicts
 14. Other

Type

 1. All
 2. Books
 3. Medical treatment
 4. Blood donation
 5. Toys
 6. Medicine
 7. Clothing and shoes
 8. Food
 9. Furnitures
 10. Electric appliance
 11. Financial assistance
 12. Social events
 13. Courses and teaching
 14. Voluntery labour
 15. Labour against payment
 16. Accommodation
 17. Culture
 18. Competitions

Shall all news

Copyright © 2011-2020 milostiv.org
dgamalova