Присъедини се към нас в Facebook Български | Join us 

ТУ-Варна обяви четири специалности без семестриални такси

20.02.2023

ТУ-Варна обяви четири специалности без семестриални таксиНовоприети студенти за учебната 2023/2024 година в четири специалности в Технически университет - Варна няма да заплащат семестриални такси за целия курс на обучението си, съобщиха за Moreto.net от учебното заведение.

Четирите специалности са „Електроенергетика“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, „Топлотехника и инвестиционно проектиране“ и „Корабостроене и морска техника", уточниха от университета.

Специалността "Топлотехника и инвестиционно проектиране" е комбинация от топлотехника, компютърно инженерство и инженерно проектиране на топлотехнически системи. Акредитирана е от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) за обучение по регулираната професия "Инженер в инвестиционното проектиране". Осигурява реализация в широк спектър от професии, свързани с енергийната ефективност и проектиране.

Специалността „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ е свързана с подготовката на квалифицирани ръководни, проектантски и изпълнителски кадри както в областта на разпределението и потреблението на електрическа енергия, така и в електрообзавеждането на производствени предприятия и фирми. Студентите, завършили специалността, получават диплома за ОКС „Бакалавър” с професионална квалификация „Електроинженер”.

Специалността „Електроенергетика“ е акредитирана за България единствено в Технически университет – Варна. Студентите, завършили специалност „Електроенергетика“ получават диплома за образователно - квалификационна степен „бакалавър“ с професионална квалификация „Електроинженер“ и намират реализация във фирми за производство, пренос и разпределение на електрическа енергия, както и като технически ръководители в електромонтажни и строителни фирми.

Специалността "Корабостроене и морска техника" е единствена за Р България и държавата поема семестриалните такси за обучение на студентите, както за степен „бакалавър“, така и за квалификационна степен „магистър“. Университетът има изградени традиционни връзки с Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт (БНАКК), която обединява фирмите и предприятията - потребители на кадри в тази област. Това гарантира практическото обучение, заплащането на стипендии и гарантираната работа на завършилите специалността. За работещите, които желаят да повишат своята квалификация и получат степен “бакалавър” или степен „магистър“, има възможност за провеждане на учебни занятия по гъвкав график.

Всички специалности, по които се обучават студентите са с нови учебни планове и програми, които съответстват на предизвикателствата на съвременния свят и осигуряват подготвени специалисти за настоящия и бъдещия бизнес. За студентите е осигурена мобилност по програма ЕРАЗЪМ+ и възможности за частично обучение в други европейски и световни университети.


Споделете с нас добрина - ваша или на ваш познат и ние ще я разкажем на страниците на Милостив, за да вдъхновим и други добротворци.

News

Search

News type

 1. All
 2. Appeal for help
 3. Charity event
 4. I want to help
 5. Inspiring news

Categories

 1. All
 2. Orphans
 3. Children with disablities
 4. Disabled people
 5. Old people
 6. Poorhouse
 7. Communal kitchen
 8. People in need
 9. Medical treatment
 10. Prisoners
 11. Refugеes
 12. Orthodox churches
 13. Alcoholics and drug addicts
 14. Other

Type

 1. All
 2. Books
 3. Medical treatment
 4. Blood donation
 5. Toys
 6. Medicine
 7. Clothing and shoes
 8. Food
 9. Furnitures
 10. Electric appliance
 11. Financial assistance
 12. Social events
 13. Courses and teaching
 14. Voluntery labour
 15. Labour against payment
 16. Accommodation
 17. Culture
 18. Competitions

Shall all news

Copyright © 2011-2024 milostiv.org
dgamalova