Присъедини се към нас в Facebook Български | Join us 

Студентите по богословие ще бъдат освободени от такса за обучение

15.07.2021

Студентите по богословие ще бъдат освободени от такса за обучениеПредстои да бъде прието правителствено постановление със списък от професионални направления и защитени специалности, в които студентите ще бъдат освободени от такси за обучение. Това включва близо 9 000 студенти в 18 държавни висши училища. Целта е да се стимулира приемът в тези направления и специалности, тъй като се очаква недостиг на такива специалисти на пазара на труда в бъдеще. Оказва се държавна подкрепа на определени направления и специалности тъй както няма достатъчно кандидат-студенти за обучение в обявените по държавния план-прием места. Целта е в краткосрочен период да се възобнови интересът на кандидат-студентите към тези специалности и да се подготвят необходимите кадри.

За да се стимулира приемът там, предишният управленски екип на МОН прокара тази политика, която продължава и служебното правителство. Служебният министър на образованието проф. Денков не предлага промяна в списъка на направленията и специалностите без такси. Те остават същите, като заложените от предшественика му Красимир Вълчев.

В професионалните направления, освободени от такси за обучение, освен религия и теология, са включени: Педагогика на обучението по…; Математика; Физически науки; Химически науки; Химични технологии; Енергетика; Материали и материалознание.

За втора година студентите по богословие ще се обучават безплатно, благодарение на държавната подкрепа (тук). В интервю за Двери (тук) деканът на Богословския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" доц. д-р Ивайло Найденов посочва, че през миналата година "има чувствително увеличение на броя на студентите. Условно можем да кажем, че сме заели всички отпуснати от МОН места".

Сред защитени специалности са Арменистика и кавказология; Африканистика – на ОКС „бакалавър“, Индология; Иранистика, Класическа филология – на ОКС „бакалавър“; Новогръцка филология; Румънска филология и др.

Проектът на постановление трябва да бъде гласуван от Министерския съвет след едномесечно обществено обсъждане.


Споделете с нас добрина - ваша или на ваш познат и ние ще я разкажем на страниците на Милостив, за да вдъхновим и други добротворци.

News

Search

News type

 1. All
 2. Appeal for help
 3. Charity event
 4. I want to help
 5. Inspiring news

Categories

 1. All
 2. Orphans
 3. Children with disablities
 4. Disabled people
 5. Old people
 6. Poorhouse
 7. Communal kitchen
 8. People in need
 9. Medical treatment
 10. Prisoners
 11. Refugеes
 12. Orthodox churches
 13. Alcoholics and drug addicts
 14. Other

Type

 1. All
 2. Books
 3. Medical treatment
 4. Blood donation
 5. Toys
 6. Medicine
 7. Clothing and shoes
 8. Food
 9. Furnitures
 10. Electric appliance
 11. Financial assistance
 12. Social events
 13. Courses and teaching
 14. Voluntery labour
 15. Labour against payment
 16. Accommodation
 17. Culture
 18. Competitions

Shall all news

Copyright © 2011-2024 milostiv.org
dgamalova