Присъедини се към нас в Facebook Български | Join us 

Търсят се средства за музикотерапия на деца със специални потребности

Author: DMS | 04.04.2017

Търсят се средства за музикотерапия на деца със специални потребностиВ нашето общество все още има стигма спрямо децата със специални нужди. Те се възприемат често като деца с увреждания, за които е трудно да се интегрират в обществото. Не се познават техните възможности и потенциал. Това често ги поставя в риск от изоставяне от техните биологични родители, поради непознаване на състоянието, страх за социалния статус на семейството и изолация от обществото.

Карин дом предоставя комплекс от висококачествени терапевтични услуги в подкрепа на децата и техните семейства. Това са деца с различни състояния и нужди, които получават от най-ранна възраст подкрепа за своето развитие и приобщаване в детска градина и училище. В работата с тях се търсят подходящите средства за комуникация, така че детето да се чувства свободно да изрази себе си, своите нужди и потребности, своите емоции. Съществуват различни методи за комуникация, като музикотерапията, чиито предимства са все още слабо познати. Терапия чрез музика е метод, който насърчава напредъка на детето. Където думите се провалят, музиката говори – тя е съществено средство за комуникация тогава, когато тя е невъзможна чрез употребата на вербална реч.

Музикотерапията, водена от подготвен специалист ги успокоява и помага за концентрацията на вниманието, тонизира централната нервна система и стимулира дишането. Музикотерапията оказва лечебно въздействие върху психо-емоционалното състояние на децата и опорно-двигателния им апарат. Тя ще окаже положително въздействие върху отделните области на развитие на детето, което ще се отрази върху възможностите на детето да се адаптира по-успешно в образователната среда на детската градина/училище и да взаимодейства по-добре със свои връстници.

Участието в дейности, които носят радост и емоции стимулира по непосредствен начин и комуникативната област на развитие, която играе важна роля за социалната интеграция на детето. Музикалните преживявания всъщност предоставят средство за себеизразяване, което не изисква използване на думи. Проучвания доказват, че музиката повлиява положително и върху развитието на мозъка на децата със специални потребности като стимулира развитието на двигателни, когнитивни и социални умения.

Необходими са 7800 лв. за провеждане на музикотерапевтични сесии през 2017 г. на децата със специални потребности, които посещават и се очаква да посещават Карин дом. Средствата са необходими за осигуряване на специалист за период от 1 година за провеждането на групови и индивидуални сесии, за поддръжка на материалната база и залите, където се провежда, както и за покриване на съпътстващите административни разходи.

News

Search

News type

 1. All
 2. Appeal for help
 3. Charity event
 4. I want to help
 5. Inspiring news

Categories

 1. All
 2. Orphans
 3. Children with disablities
 4. Disabled people
 5. Old people
 6. Poorhouse
 7. Communal kitchen
 8. People in need
 9. Medical treatment
 10. Prisoners
 11. Refugеes
 12. Orthodox churches
 13. Alcoholics and drug addicts
 14. Other

Type

 1. All
 2. Books
 3. Medical treatment
 4. Blood donation
 5. Toys
 6. Medicine
 7. Clothing and shoes
 8. Food
 9. Furnitures
 10. Electric appliance
 11. Financial assistance
 12. Social events
 13. Courses and teaching
 14. Voluntery labour
 15. Labour against payment
 16. Accommodation
 17. Culture
 18. Competitions

Shall all news

Copyright © 2011-2020 milostiv.org
airbgstat.info