Присъедини се към нас в Facebook Български | Join us 

Прием в магистърската програма Църковно социално дело

15.08.2016

Прием в магистърската програма Църковно социално делоАко искате да докажете, че на практика, а не на теория, има църковна благотворителност в България; ако искате не само на думи, а и на дело да бъдете полезни в грижата за многобройните нуждаещи се от социална подкрепа хора в България, можете да осъществите желанието си, като придобиете компетентни познания в магистърската програма „Църковно социално дело“ към Богословския факултет на Софийския университет.

Срокът за подаване на документи за магистърската програма „Църковно социално дело“ продължава до 21 септември. Документите се подават в сектор „Студенти на Богословския факултет на СУ, а устното събеседване ще бъде на 27 септември от 10 ч. в сградата на Богословския факултет. Класирането и записването на кандидатите е в началото на октомври.

Междуфакултетската магистърска програма „Църковно социално дело“ отразява актуалната необходимост от засилено участие на Българската православна църква в социалната дейност и нуждата от подготвени специалисти в тази област.

Завършилите програмата имат възможност да прилагат придобитите знания и умения в реализацията на "Kampanya_Vijdam_ te" църковно-социални дейности на Българската православна църква, както и при взаимодействието между нея и държавните и обществени организации, занимаващи се със социална дейност.

В процеса на обучение са предвидени и практикуми, включително с възможност за провеждането им в чужбина (за първия випуск той се състоя в Християнския социален център на Дрезден, Германия).

Студентите в магистърската програма получават задълбочена академична теоретична и практическа подготовка в две основни области – теология и социални дейности, която оформя необходимия комплекс от базисни и специализиращи знания и умения за:

• Фундаментите, историята и развитието на богословското знание като цяло, свързано с необходимостта от преоткриване, актуализиране и интегриране на духовната традиция на Православната църква в областта на милосърдното служение и пастирската грижа за нуждаещите се, с цел да се развият подходи за професионална дейност в съответствие с християнската вяра и богословско възпитание в контекста на социалното дело днес.

• Основите, историята, методите, организацията и управлението на социалната работа, професионалните ценности и норми в нея, комуникативните и поведенчески стратегии и приложението в различни направления и форми – социална закрила, проектна дейност, практическа реализация в специализирани институции, с различни групи нуждаещи се от духовна и социална подкрепа лица и общности: с увреждания, хронични заболявания, зависимости, поведенчески отклонения, жертви на насилие, в неравностойно положение и в риск, на различна възраст.

Успешното съчетание на дисциплини от направленията теология и социални дейности дава подготовка за реализация в различни сфери на църковно-социалното дело.

Завършилите програмата могат да се реализират като: организатори, ръководители на проекти в областта на социалното подпомагане, извършвано от Българската православна църква; организатори на социални услуги в църковни енории и специализирани институции на Българската православна църква; специалисти в духовното обгрижване и социалната подкрепа на настанени в лечебни заведения, домове, приюти, центрове за работа с хора с увреждания, с хронични заболявания; в подкрепата на бездомни, страдащи от зависимости, жертви на насилие, пребивавали в специализирани институции; за работа с възрастни в период на ресоциализация и т.н.


Споделете с нас добрина - ваша или на ваш познат и ние ще я разкажем на страниците на Милостив, за да вдъхновим и други добротворци.

News

Search

News type

 1. All
 2. Appeal for help
 3. Charity event
 4. I want to help
 5. Inspiring news

Categories

 1. All
 2. Orphans
 3. Children with disablities
 4. Disabled people
 5. Old people
 6. Poorhouse
 7. Communal kitchen
 8. People in need
 9. Medical treatment
 10. Prisoners
 11. Refugеes
 12. Orthodox churches
 13. Alcoholics and drug addicts
 14. Other

Type

 1. All
 2. Books
 3. Medical treatment
 4. Blood donation
 5. Toys
 6. Medicine
 7. Clothing and shoes
 8. Food
 9. Furnitures
 10. Electric appliance
 11. Financial assistance
 12. Social events
 13. Courses and teaching
 14. Voluntery labour
 15. Labour against payment
 16. Accommodation
 17. Culture
 18. Competitions

Shall all news

Copyright © 2011-2020 milostiv.org
airbgstat.info