Присъедини се към нас в  Facebook Български | Join us Scholarship “Creating Good” 2019/2020 - for young people experiencing financial difficulties who would like to pursue tertiary educationOrganizers: Association “Milostiv”

Period: June 2019 - June 2020

Media: Bulgarian National Television, Radio Programme “Horizont”, Radio Sofia, FOCUS Information Agency, Cultural News, actualno.com

Description:
И тази година, за четвърти път, Сдружение Милостив стартира инициативата Добротворчество в помощ на младежи в неравностойно положение, които имат желание да продължат обучението си във висше учебно заведение. С благодарност към сърцати дарители можем да кажем, че до момента са раздадени стипендии за над 54 хиляди лева.

Като организатори на инициативата вярваме, че всички деца имат право на добро образование, което да им даде шанс за достоен живот и осъществяване на уменията им. Основен критерий за това би трябвало да бъдат техните способности и желание да учат и се развиват, а не финансовото им и социално положение.

Много достойни българи от нашето минало са осъзнавали личната си отговорност към ближните си и обществото и са помагали с желание и всеотдайност. В „Енциклопедия Дарителството“ са описани стотици случаи на хора, които даряват от собствените си средства, за да подпомогнат образованието на децата в България. Осъзнавайки личната си отговорност в обществото, всеки от тях е помагал според възможностите си - от стипендия на ученик до огромни суми за изграждане на училища и университети. Тези примери са толкова много и толкова мащабни, че бихме могли да говорим за осъзнати обединени усилия в името на българите и България, както и в подкрепа на науката, религията и изкуството.

Един от тези примери е Райко Цончев, чийто баща умира още докато е бил дете и той не е могъл да се позволи да си купи дори учебник, а в последствие изучава занаят, замогва се и дарява крупна сума за построяването на училище и църква. Евлоги Георгиев, един от най-значимите дарители в България, който заедно с брат си Христо Георгиев изгражда Софийския университет пише в завещанието си: „Само надеждата ми, че ще мога и аз да участвам в преуспяването и величието на отечеството ми, ме прави да умра спокойно“.

Стипендия - 1200 лв

Десетмесечна стипендия по 100 лв на месец и еднократно изплатени 200 лв за закупуване на учебниците ще бъдат дарени през октомври 2019 г. на първите класирали се участници от списъка, които са приети (или продължават) да учат висше образование.

Правила за участие

Изисквания

За да участвате е необходимо да отговаряте на следните четири условия:

Срокове

15.08.2019 г. - краен срок за изпращане на документите за кандидатстване.
Необходимо е да ни изпратите емайл на studenti.dobrotvorchestvo@gmail.com със следната информация:
1. Информация за контакт
Трите ви имена, елекронен адрес (в случай, че е различен от този, от който ни пишете), телефонен номер за връзка с вас.

2. Мотивационно писмо
Писмото трябва да съдържа отговор на следните въпроси:

Защо искам да уча висше образование? Каква специалност искам да уча? Какво искам да работя като завърша и защо? С какво образованието ще ми помогне?

За младежите, които в момента са студенти първите два въпроса се заменят съответно със: Защо реших да следвам във ВУЗ? Защо избрах да уча в съответната специалност?

Дължината на мотивационното писмо е необходимо да бъде между 500 и 1000 думи (около 1 - 2 стандартни страници) и то ще бъде публикувано на сайта milostiv.org. Ако вече сте ни изпратили мотивационно писмо от предишните години, когато сте кандидатствали за стипендия Добротворчество, не е задължително да пишете ново писмо.

3. Документ за образование
Изисква се успех над много добър 4,50. 4. Документ, удостоверяващ, че сте в затруднено финансово положение или в неравностойно положение
5. Фотокопие на попълнена и подписана Декларация за съгласие за обработване на лични данни, която можете да изтеглите оттук.

Оценяване

Председател на комисията е Васка Глушкова, а негови членове са Радослав Кирков и Симеон Йорданов. Овен, че участниците е необходимо да отговарят на горепосочените условия, значими критерии при избора на стипендианти е да демонстрират висока мотивация да учат и да реализират уменията си като специалисти.

Дарители

Стипендиите се набират изцяло от частни лица и фирми. Всеки дарител би могъл да се включи като преведе желана сума на банковата сметка на Сдружение Милостив, която е посочена по-долу, или, ако поема цялата стипендия на един или повече студенти, би могъл директно да преведе парите на сметка на младежа. Всеки дарител може да прочете мотивационните писма на участниците и да избере сам на кой младеж желае да помогне.

Организаторите работят като доброволци напълно безвъзмездно. Всички постъпили средства на сметката на сдружението ще бъдат използвани единствено за стипендиите, няма да бъдат удържани средства за административни такси или възнаграждения. Всички банкови транзакции на сметката на сдружение Милостив се публикуват на следния адрес - http://milostiv.org/donations

Ще се радваме ако имате възможност и желание да се включите и вие, за да можем заедно да помогнем на повече младежи да се образоват, да развиват талантите си и да изживеят по-пълноценно живота си, допринасяйки по този начин и за нашето общество.

Банкова сметка на Сдружение Милостив в Експресбанк
IBAN: BG80TTBB94001527774166
BIC: TTBBBG22
Основание: Стипендия

PayPal

Молим да отбележите "Стипендия" в описанието при банков превод или през PayPal (На втората страница при правене на дарение изберете опция "Description / Описание за дарението" и напишете "Стипендия"), за да знаем за коя инициатива да отидат средствата.

Благодарствени писма

По-надолу може да видите някои от благодарствените писма, които са ни изпратили младежи, получили стипендия Добротворчество.

Results:

За наша голяма радост, благодарение на сърдечни и щедри дарители успяхме да осигурим 30 хиляди лева, което ще покрие точно 25 стипендии в размер 1200 лв. Списъкът с младежите, които ще получат стипендия през 2019/2020-а учебна година може да видите по-надолу. Всички дарения и съответно преводите към младежите може да проследите на следния адрес - http://milostiv.org/donations

Стипендианти през 2019/2020 г.:
1. М.И. -  девойка, специалност "Медицинска сестра", мотивационно писмо - "Моето желание е да помагам на хората"

2. Л.Л. -  девойка, специалност "Българска Филология", мотивационно писмо - "Искам да бъда достоен, добър и отзивчив човек, помагащ на хората в нужда

3. М.Г. -  девойка, специалност "Международни икономически отношения", мотивационно писмо - "Като по-малка често си мечтаех как един ден ще стана успешна бизнес дама"

4. А. К. - девойка, специалност "Фармация", мотивационно писмо от участитето й през 2017 г. - "Ще помагам на хората, като им осигуря нужните лекарства и ги консултирам по отношение на правилната им употреба" 

5. М. Н. - девойка, специалност "Стопанско управление", мотивационно писмо от участитето й през 2018 г. - "Винаги съм мечтала да развивам собствен бизнес и да работя в сферата на икономиката"

6. Н. Н. - девойка, специалност "Счетоводство и контрол", мотивационно писмо от участитето й през 2017 г. - "Искам да завърша образованието си и да създам собствена счетоводна къща"

7. Ж. Н. - младеж, специалност "Евроатлантическа и глобална сигурност", мотивационно писмо от участитето му през 2018 г. - "Надявам да продължа да живея достойно и да се боря за мечтите си"

8. Д. Л. - девойка, специалност "Психология", мотивационно писмо от участитето й през 2018 г. - "Нужно е да спрем за малко и да се замислим какво точно иска живота от нас, а ние какво искаме от него?"

9. А. Ф. - девойка, специалност "Педагогика на обучението по изобразително изкуство", мотивационно писмо от участитето й през 2018 г. - "За мен изкуството идва от сърцето, храни душата и въздейства на хората"

10. К. Г. - девойка, специалност "Логопедия", мотивационно писмо от участитето й през 2018 г. - "Аз исках да работя нещо, което ще съчетава страстта и желанието ми да помагам и да уча хората"

11. Й. З. - девойка, специалност "Медицина", мотивационно писмо  от участитето й през 2018 г. - "Искам да спасявам човешки животи и поне до колкото е възможно да направя света по-добър"

12. Х. Х. - младеж, специалност "Право", мотивационно писмо от участитето му през 2018 г. - "Моята цел е да променя поне отчасти съдебната система"

13. Й. М. - девойка, специалност "Логистика", мотивационно писмо - "Сега е времето, в което ще положа всички усилия и труд, за да придобия знания и умения"

14. А. С. - младеж, специалност "Финанси, счетоводство и контрол", мотивационно писмо - "Образованието е фундамент, който е в основата на успеха"

15. О. А. - девойка, специалност "Право", мотивационно писмо от участитето му през 2018 г - "Бих искала да се реализирам в наказателното право и да навляза в системата на МВР"

16. И. Й. - девойка, специалност "Медицина", мотивационно писмо от участитето й през 2018 г - "Искам уверено да мога да застана на пътя на смъртта и да се боря за живота на пациентите си" 

17. П. Р. - младеж, специалност "Корабни машинин и механизми", мотивационно писмо от участитето му през 2018 г. - "Като корабен механик ще имам възможност да плавам до различни дестинации, да си сътруднича с различни култури"

18. М. В. - девойка, специалност "Стенопис", мотивационно писмо от участитето й през 2018 г - "Изкуството може не само да доставя наслада на човешката душа, но и да дава израз на човешкото съзнание" 

19. П. И. - девойка, специалност "Туризъм", мотивационно писмо от участитето й през 2018 г - "Обожавам да общувам, да помагам на хората, обожавам да пътувам, да изучавам културата на различни държави и страни"

20. А. Г. - девойка, специалност "Счетоводство и контрол", мотивационно писмо от участитето й през 2018 г - "Очаквам много да науча, да разширя кръгозора си и един ден да стана част от дарителите"

21. В. И. - младеж, специалност "Българска фиология", мотивационно писмо от участитето му през 2018 г. - "Да си учител е най-отговорната професия, защото от учителя тръгват всички други професии"

22. С. И. - младеж, специалност "Право", мотивационно писмо от участитето му през 2018 г - "Желая да съдействам каузата на хората с увреждания и децата в неравностойно положение да бъде защитена успешно в нашата страна"
23. С. М. - младеж, специалност "Педагогика, Музика", мотивационно писмо от участитето му през 2018 г - "Моите дългосрочни планове са успешно да се реализирам като музикален педагог"

24. Г. И. - девойка, специалност "Фотография", мотивационно писмо - "Искам да говоря за света, за малкия човек, за големия човек, за красивото, но и за несправедливото"

25. В. Д. - младеж, специалност "Информационни системи", мотивационно писмо - "Не съм предполагал, че ще имам нужда от помощ като тази"

Честито на младежите, които ще бъдат подпомогнати. Желаем успех на всички кандидатсващи през учебната година и благодарим сърдечно на частните лица и фирмите, дарили средствата за стипендиите!Copyright © 2011-2024 milostiv.org
dgamalova