Присъедини се към нас в Facebook Български | Join us 

Ралица Станева: Пътнико, пътища няма. Пътища се правят с ходене!

| 16.03.2015„Пътнико, пътища няма. Пътища се правят с ходене!“
Тази испанска поговорка е била честа тема на писмени работи в средното училище. Днес, припомняйки си я отново, откривам,че само преди година едва ли цялостно съм осъзнавала смисъла и значимостта на тези думи. Разбираме посланията на една книга тогава, когато сме натрупали достатъчно опит, за да разпознаем преживяванията си в тези на героите. По същия начин израстваме за посланията на често употребявани поговорки като тази, когато смисълът им се отключва пред нас и сякаш откриваме обяснение на много въпроси, които негласно си задаваме. Пътища наистина няма, тях ние сами трябва да проправяме всеки ден. Това проумях, когато се намерих в началото на един нелесен, но вълнуващ и динамичен път – пътят към самостоятелността и независимото мислене, пътят, по който да открия себе си и другите извън зоната на комфорта и сигурността на предвидимото и познатото, а именно в Гронинген, Кралство Нидерландия, където в момента изучавам Американистика. На средата на пътя през първата ми година се обръщам назад и се окуражавам още повече, виждайки предизвикателствата, пред които съм се изправяла и в последствие съм преодолявала.

 Желанието ми да следвам във висше учебно заведение се основава на много аспекти, но всички те са обединени от естествения за човека непрекъснат стремеж към усъвършенстване и развитие. Съзнателно исках да се подложа на изпитание като си поставям предизвикателства, през които преминавайки успешно все повече да разширявам мирогледа и набора си от умения и способности и по този начин да опозная себе си и възможностите си. Под предизвикателства имам предвид и най-незначителни случки, като например да попитам някого на улицата за посоката. В началото това ми помогна да преодолея  комуникационната бариера и много от страховете си, калявайки доверието си към хората. Необходимостта да бъда самостоятелна, поемайки инициатива и отговорност за действията си, също бяха фактор, допринасящ за решението ми да уча във ВУЗ. Съчетаването на учебния процес с ежедневните задължения изисква себедисциплина и умения за бързо приспособяване към динамичните събития в студентския живот. Например, когато разбереш, че датата на даден изпит се премества с няколко дни назад, или че локацията на дадена лекция е променена в последния момент, уменията за преорганизация и адекватна реакция, разчитайки единствено на себе си,  са решаващи. Не на последно място, висшето образование е етап, който подсигурява на човека нужния набор от компетентности за успешна професионална реализация в бъдеще , като аналитично и критическо мислене, индивидуален подход и инициативност. Широкият кръг от преподаватели и състуденти, които всеки ден срещам, в голямата си част са интересни и вдъхновяващи личности, които спомагат за разширяването на погледа ми върху света. Всички тези придобити академични умения и контакти обогатяват шансовете ми за успешна кариера в бъдеще.

 Специалността Американистика (American Studies) на Гронингенския Университет ме привлече с факта, че е рядко съчетание на широк спектър от дисциплини, а именно политология, икономика, културология и социология, ориентирани към една от най-успешно развиващите се нации в световен мащаб. Въпреки сравнително кратката си история, през двадесети век Съединените щати се издигат до нивото на световна суперсила, чиито интереси диктуват глобални политически и икономически процеси и днес. Многобройните конфликти и противоречия в социалния и политическия живот на страната са интересни, тъй като те пораждат въпроси, които стимулират изграждането на обективна критическа перспектива върху влиянието и разцвета на Америка. Сама съставена от мигрирали общества на разнообразни нации, Америка продължава да привлича огромен брой емигранти и днес, запленени от идеала за американската мечта, която обаче в половината от случаите не се материализира. Бях силно заинтригувана от всички тези аспекти на американската реалност в началото на обучението си, а интересът ми да опозная и разбера механизмите и принципите на държавната и културната система нараства с всяка следваща изследвана тема.

Многостранните познания, придобити в изброените дисциплини, ме квалифицират за разнообразни професионални сфери свързани с културния живот, международните отношения, медиите и предприемачеството. Когато завърша, бих искала да обединя знанията и уменията си, за да допринеса за основаването и поддържането на повече регионални неправителствени доброволчески организации, ориентирани към развиващи се нации и общества с ограничени ресурси. Вярвам, че разпознавайки и вземайки предвид различията в историческото и културното си развитие, хората можем да бъдем полезни едни на други на персонално или национално равнище, издигайки се над и пренебрегвайки всякакви политически и стратегически интереси.

Чрез образованието си в Гронинген се запознавам с американските модели на действие в такива доброволчески организации, за чието приспособяване към различни контексти бих искала да съдействам. От практическа гледна точка, тук усъвършенствам уменията си по английски език, който е от основно значение за ефективната комуникация в международна обстановка. В университета изучавам и испански и холандски език. Международните познанства, които създавам, ме учат да разбирам и зачитам чуждите аргументи и гледни точки, възпитавайки у мен толерантност към различията. Комуникацията с тези хора и техните разбирания е незаменим опит, който превръща стръмния път към реализацията – личностна или професионална - в интересно, вълнуващо и обогатяващо приключение.

* * *

С този текст Ралица Станева кандидатства за стипендия в конкурса "Добротворчество" (milostiv.org/dobrotvorchestvo), категория Младежи в затруднено финансово положение, които искат да учат висше образование. Към мотивационното писмо изпрати документи, които удостоверяват, че е с нарушено зрение (100% трайно намалена работоспособност с чужда помощ) и наистина се нуждае от финансова помощ за образованието си.

Снимка: freeimages.com/profile/krappweis

Search

Categories

 1. All
 2. Good examples
 3. Contest Dedicated to Diakonial and Charitable Work
 4. Talk About Charity and Church Social Activities
 5. Charity in Bulgaria between 1878 and 1951
 6. Charity and Christianity
 7. Competition "Creating Good" 2015, Students category
 8. Конкурс "Добротворчество" 2015, Млади писатели
 9. How to claim benefits?
 10. Конкурс "Добротворчество" 2017, категория Студенти
 11. Превенция на здравето
 12. "Creating good" 2018
 13. Competition Dorotvorchestvo 2019
 14. COVID-19
 15. Competition Dobrotvorchestvo 2020
 16. Конкурс "Добротворчество" 2022
 17. Конкурс "Добротворчество" 2023

Type

 1. All
 2. Selected
 3. Video

Articles & Video


Current Projects
Copyright © 2011-2023 milostiv.org
dgamalova