Присъедини се към нас в Facebook Български | Join us 

Пламен: Искам да създам организация, която да провежда безплатно лечение за хора в неравностойно положение

| 13.08.2020Следният текст е мотивационно писмо на Пламен, с  което кандидатства за стипендия в конкурса на Милостив - "Добротворчество" 2020. Освен мотивационното писмо ни бяха предоставени и документи, доказващи, че има нужда от финансова подкрепа за обучението си. Целта на конкурса е да подпомага младежи в неравностойно положение, желаещи да учат висше образование. Всеки, който желае да помогне за следването на някой от младежите, може да види как би могъл да го направи от секция Дарители на следния адрес - https://milostiv.org/dobrotvorchestvo-2020

Защо избрах да уча?
Гледайки назад, за мен въпросът никога не се е състоял в това дали искам да уча – не само висше образование, а изобщо да се уча – за мен учението и образованието са били една неразделна част от живота.
Това мое усещане е резултат от много фактори – от една страна на личния пример на родителите ми, които винаги са се старали да се развиват, да четат да се интересуват; от друга страна – на желанието ми да разбера света, да проумея явленията около мен не само в природата, а и в обществената „тъкан“. Това винаги е определяло достатъчно широк спектър на интересите ми, който ме е карал в различни периоди да чета и да се интерсувам от на пръв поглед коренно различни неща – от история, философия, архитектура до география, биология, химия. Всяко едно от тях ми е дало нещо специално, допълнило ме е и ме е изградило като личност.

Разбира се дойде и моментът, в който трябваше да се ориентирам към коя област да се насоча за следването си. Училищната програма отдавна вече ми беше станала „тясна“ в твърде общите си граници, от които желаех да изляза, за да се впусна в реалните проблеми на науката. Бях твърдо решил тази област да е медицината, защото тя винаги ме е интригувала – от една страна поради това, че обединява всички науки, които са ме интересували – биология, химия, физиология. От друга винаги са ме интригували болестите, защото всяка патология е една малка загадка, която трябва да бъде разгадана и преборена.
Определени обстоятелства обаче ме срещнаха с една конкретна област от медицината, за която малко хора си спомнят като такава – стоматологията.

Често ми се е налагало да чувам, а и все още ми се случва да чуя възгласи от типа: „Че това медицина ли е? Нали е свързана със зъбите...“. Не мога да кажа, че съм ги споделял някога, но и аз самият не бях подозирал колко е интересен светът на стоматологията, докато не ми се наложи да се „сблъскам“ с него.  Всичко започна ненадейно – започнах да чета популярни материали, свързани с моя конкретен проблем. Колкото повече четях, толкова повече откривах интересни моменти и проблеми, за които не съм подозирал. Скоро започнах да се впускам „в дълбокото“, като търсех специализирана литература.
Семейството ми знаеше отдавна, че желая да уча медицина, но изненадата им беше голяма, когато при въпроса какво ще следвам отговорът дойде от само себе си – дентална медицина.

Много хора се чудят какво точно ме е привлякло към тази област. Отговорът за мен е прост, но малко витиеват на пръв поглед – тя е комплекс и синтез на множество науки на границата на медицина, биология, инженерство, социални грижи. Стоматологът, особено строго профилираният, трябва да познава множество аспекти на общата медицина, защото устната кухина и лицево-челюстната област са пряко свързани с общото здраве на организма; трябва да има големи познания в биомеханиката и материалознанието; трябва да обърне внимание на хуманния аспект в лечението. Денталната медцина засяга всички тези области, които ме интересуват.

Мечтая след като завърша висшето си образование да се развивам научно в избраната от мен област, защото тя дава големи възможности за клинични и фундаментални изследвания. Считам, че XXI век е времето, в което коренно ще се преобърнат представите за зъболечението и искам да дам приноса си към бъдещата революция в областта. Мисля, че в България имаме изключително интересна стоматологична школа, обединяваща традициите на източните и западните научни школи. Това беше една от причините да искам да остана да уча у нас. Образованието ще ми даде широк спектър от медицински и социални познания, които ще са ми необходими в избраната от мен професия. Мечтая да помагам на болни със сериозни проблеми в тази област, защото оралното здраве на нацията ни е изключително лошо. За много хора високата цена на качественото и пълно лечение го прави недостъпна, затова бих искал да организирам свои бъдещи колеги в организация, която да провежда безплатна профилактика и операции pro bono за хора в неравностойно положение. 

Денталната медицина обаче освен отговорна и интересна, е и доста скъпа специалност, изискваща пълно себеотдаване от студента; почти невъзможно е човек да се готви за упражнения, колоквиуми и изпити редовно и качествено, ако му се налага да работи – това е и пречка за много младежи и семействата им у нас, които желаят да се отдадат на тази прекрасна наука.

Снимка: https://www.pexels.com/photo/view-of-clinic-305568/

Search

Categories

 1. All
 2. Good examples
 3. Contest Dedicated to Diakonial and Charitable Work
 4. Talk About Charity and Church Social Activities
 5. Charity in Bulgaria between 1878 and 1951
 6. Charity and Christianity
 7. Competition "Creating Good" 2015, Students category
 8. Конкурс "Добротворчество" 2015, Млади писатели
 9. How to claim benefits?
 10. Конкурс "Добротворчество" 2017, категория Студенти
 11. Превенция на здравето
 12. "Creating good" 2018
 13. Competition Dorotvorchestvo 2019
 14. COVID-19
 15. Competition Dobrotvorchestvo 2020
 16. Конкурс "Добротворчество" 2022
 17. Конкурс "Добротворчество" 2023

Type

 1. All
 2. Selected
 3. Video

Articles & Video


Current Projects
Copyright © 2011-2024 milostiv.org
dgamalova